KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật phần mềm WDL - Tính toán tải trọng gió, ngày 01/06/2020, các nội dung cập nhật bao gồm:

Đọc dữ liệu Etabs 2018

Phiên bản mới đã cập nhật chức năng đọc dữ liệu từ Etabs 2018

Thay đổi cách đọc dữ liệu

Bản cập nhật mới tự động nhận diện file dữ liệu, không yêu cầu chọn phiên bản Etabs như trước đây

Thay đổi cách lưu dữ liệu

Phiên bản mới lưu dữ liệu trên 1 file duy nhất định dạng *.WDL2 ; các bạn có thể chọn chức năng Import từ menu File để đọc file lưu bằng phiên bản cũ

Cập nhật thông tin tỉnh Yên Bái

 

Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

Trân trọng !