TRA CỨU DỮ LIỆU ĐỊA CHẤT

TÌM KIẾM
Xem hướng dẫn Upload
DANH MỤC
STT Tỉnh thành - Quận huyện Địa chỉ Upload (*.KSD)
137 Hải Dương - Huyện Chí Linh Chùa Sùng Nghiêm, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh tinhyeu_forever2
136 Hải Dương - Huyện Bình Giang Trường tiểu học Tân Việt tinhyeu_forever2
135 Hải Dương - Huyện Kim Thành Xã Cổ Dũng tinhyeu_forever2
134 Hải Dương - Huyện Kim Thành Trường THCS xã Đại Đức tinhyeu_forever2
133 Hải Dương - Huyện Kim Thành Hội trường UBND xã Cộng Hòa tinhyeu_forever2
132 Hải Dương - Huyện Kim Thành Hội trường Thị trấn Phú Thái tinhyeu_forever2
131 Hải Dương - Huyện Bình Giang Trường tiểu học Tráng Liệt tinhyeu_forever2
130 Hải Dương - Huyện Bình Giang Trường THCS Tráng Liệt tinhyeu_forever2
129 Hải Dương - Huyện Kim Thành Trường tiểu học Kim Lương (nay là Kim Liên) tinhyeu_forever2
128 Hải Dương - Huyện Ninh Giang Thị trấn Ninh Giang tinhyeu_forever2
127 Hải Dương - Huyện Kim Thành Thị trấn Phú Thái tinhyeu_forever2
126 Hải Dương - Huyện Kim Thành Trường THCS Liên Hòa tinhyeu_forever2
125 Hải Dương - Huyện Kim Thành Trường tiểu học Bình Dân tinhyeu_forever2
124 Hải Dương - Huyện Kim Thành Trường Tiểu học thị trấn Phú Thái tinhyeu_forever2
123 Hải Dương - Huyện Bình Giang Cụm KCN Lương Điền tinhyeu_forever2
122 Hải Dương - Huyện Cẩm Giàng Tiểu học Lai Cách 2 tinhyeu_forever2
121 Hải Dương - Huyện Kim Thành Mầm non xã Kim Lương (hiện là xã Kim Liên) tinhyeu_forever2
120 Hải Dương - Huyện Ninh Giang Hội trường UBND xã Hồng Phúc tinhyeu_forever2
119 Hải Dương - Huyện Ninh Giang UBND xã Hồng Phúc tinhyeu_forever2
118 Hải Dương - Thành phố Hải Dương Số 52, phố Hòa Bình tinhyeu_forever2

0397 306 689