KetcauSoft xin thông báo vễ việc xuất bản bản thử nghiệm của chức năng vẽ chi tiết cọc trong bộ công cụ QuickDraw (miễn phí)

Chức năng đã có sẵn trong phần mềm phiên bản v2020.05.13, bạn có thể sử dụng trong CAD thông qua lệnh VCTC

Bạn hãy dùng thử và đóng góp ý kiến để KCS hoàn thiện chức năng này bạn nhé