KetcauSoft xin thông báo về việc cập nhật bộ phần mềm thiết kế kết cấu KetcauSoft, ngày 20/07/2020. Các bạn sử dụng chức năng cập nhật của KCS Inside, hoặc download bộ phần mềm mới nhất tại đây, pass giải nén kcs123 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-Ex5N4NYaHhq0E3iBXw26lYhGv6hbZD2

1. Tích hợp SAP với RCC (thiết kế cột) và RCBc (thiết kế dầm)

Phiên bản mới cho phép các phần mềm thiết kế móng cọc PFD, thiết kế móng đơn IFD, thiết kế cốt thép cột RCCthiết kế cốt thép dầm RCBc đọc dữ liệu xuất ra từ SAP2000, chức năng này cho phép những người dùng vẫn đang sử dụng SAP2000 từ nay có thể thực hiện các bài thiết kế móng, thiết kế cốt thép dầm và cột bằng các phần mềm của KetcauSoft

 

2. Tích hợp SAFE với RCBc (thiết kế dầm)

Phiên bản mới ngoài việc tích hợp SAFE cho phần mềm thiết kế cốt thép dầm RCBc cho phép người dùng có thể thực hiện bài toán thiết kế giằng móng

 

3. Tự động nhận dạng file MDB

Phiên bản mới sử dụng công cụ đọc KCS MDB Reader cho tất cả các phần mềm của KetcauSoft. Công cụ KCS MDB Reader có tính năng tự động nhận dạng file MDB thay vì người dùng phải tự chỉ định như trước đây. Ngoài ra KCS MDB Reader có thể mở được file Access xuất ra từ tất cả các phiên bản của các phần mềm Etabs, SAP và SAFE

 

4. Chọn phiên bản Office khi cài đặt

Phiên bản mới cho phép bạn chọn phiên bản office đang cài hiện có để tương thích với quá trình đọc file MDB. Mặc định phần mềm sẽ cài đặt cho Office 64bit; nếu máy tính của bạn đang sử dụng Office 32bit thì bạn có thể tick chọn vào Office 32bit ; phần mềm sẽ cài đặt trình đọc file MDB bản 32bit cho máy tính của bạn

 

5. Chức năng lưu và đọc file cho SFD

Phiên bản mới cho phép người dùng lưu và đọc file cho phần mềm vẽ và thống kê cốt thép móng băng SFD, giúp người dùng lưu trữ và chỉnh sửa khi cần thiết