KetcauSoft for Newbie #3

26/11/2022
409

Nhằm giúp người dùng mới làm chủ các phần mềm KCS một cách nhanh hơn, cũng như người dùng cũ có thể kiểm tra lại kiến thức và cập nhật những chức năng mới, KetcauSoft sẽ tổ chức định kỳ các buổi KetcauSoft for Newbie để giới thiệu và giải đáp về các phần mềm.

Tuyển kỹ sư Kết cấu
21/11/2022
787
Cập nhật phần mềm Etabs GEN ngày 14/11/2022
14/11/2022
1,419
KetcauSoft - Sự kiện Offline ngày 12/11
10/11/2022
791
KCS VCT - Triển khai chi tiết thang
07/11/2022
1,715
KetcauSoft for Newbie #2
04/11/2022
606
Cập nhật QuickDraw ngày 03/11/2022
03/11/2022
771
Cập nhật KTV ngày 25/10/2022
24/10/2022
1,033
KCS GSA - Phần mềm phân tích đánh giá kết cấu
21/10/2022
2,024
KetcauSoft for Newbie #1
20/10/2022
847
REVIT Kết Cấu và Những kỹ năng giúp bạn làm việc tốt hơn
11/10/2022
1,530
KCS ETA - Hỗ trợ mô hình Etabs
29/09/2022
2,250
Tổng hợp Hỏi - Đáp Kết cấu #1
19/09/2022
1,729

0397 306 689